12- октябрь

Датасы : 12-октябрь

Өткөрүү орду : Ош облусу

Иш чара : Түштүк чеги

Дисциплина : Т-Class

Иш чаранын статусу : Эл аралык

Катталган катышуучулардын саны: 0

Жеткиликтүү орундардын саны: 30

Федерацияга кирүү

Катышуучу жонундо маалымат:

Байланыш

Курал

Форманы тапшыруу менен, Сиз жеке маалыматтарыңызды иштеп чыгууга макулдук бересиз.