"СНАЙПИНГ ФЕДЕРАЦИЯСЫ" АТКЫЧТАРЫНЫН РЕЙТИНГИ 2024-Ж.