RATING OF SHOOTS "SNIPING FEDERATION" 2023

Ranking regulations

Place Full name
of the shooter
Rating
points
Competitions
Kahles High-precision firing cup
(points)
Batken Frontier
(points)
For the Independence Day
(points)
Autumn Trophy
(points)
Unstable
(points)
1 Okenov Aidar 897,636 256,443 242,708 108,004 214,585 183,9
2 Zuev Sergei 840,735 244,911 75,479 257,935 184,637 153,252
3 Zhumaliev Azis 828,448 201,200   205,714 164,971 256,563
4 Borisov Ivan 799,129 190,727 87,480 227,417 195,173 185,812
5 Nurmatov Anvarbek 791,597 216,138 222,177 165,731 154,223 187,551
6 Evgeniy Withen 741,236 168,130 200,686 193,356 43,609 179,064
7 Zuev Mikhail 718,875 231,968 154,204 184,145 109,529 148,558
8 Seitniyazov Kamilzhan 708,525 126,583 175,097 116,856 208,328 198,517
9 Kadyrov Kanat 647,248 159,993 148,895 151,468   186,892
10 Arykov Bakir 604,535 169,547 205,054 86,103 10,944 143,831
11 Shestakov Andrei 597,082 105,626 116,118 171,421 171,417 138,126
12 Rakhmankulov Nooman 562,790 151,613 146,197 148,72 116,26  
13 Votyakov Konstantin 557,292 132,371 85,039 165,031 137,225 122,665
14 Storozhuk Sergei 520,469 94,534 166,003 111,311 88,264 148,621
15 Okenov Marat 496,832 132,102 117,280 92,373 155,077 38,62
16 Mirrakhimov Ilzat 448,730 62,876 80,820 109,866 110,754 147,29
17 Myktybekov Islam 301,083 35,339 67,268 136,771 59,207 37,837
18 Urbaev Azamat 251,592 137,848   56,76 28,822 28,162